Metode for språkopplæring bak Fast Phrases - beskrivelse av virkning

Fast Phrases metode

Lurer du på om språkopplæring med Fast Phrases vil bli det beste valget for deg? Les hva vår innovative opplæringsmetode består i! Den ble utarbeidet av et team fremstående språkspesialister og den baserer seg på en dyptgående analyse av atferd til personer som begynner å lære et nytt fremmedspråk. På den måten vil applikasjon Fast Phrases la mestre språket også deg – uavhengig av alder og språkevner.

Behersk språket på en naturlig måte

Språkvitere som forsker på menneskehjernens hemmeligheter, har oppdaget at den mest effektive metoden for å lære et fremmedspråk, er å absorbere kunnskaper naturlig under en fri interaksjon med språket. Når et lite barn får kjenne sitt morsmål, gjør det det gjennom situasjoner som er kjent og forståelig for det, og betegnet med en hittil da uforståelig begrep - et ord.

Ordet blir assosiert med den gitte hendelsen og så plutselig blir det noe som er nært og lett å huske, fordi det ikke bare finnes på et abstrakt plan, men det får også sin referanse i en virkelighet som er kjent for subjektet.

I applikasjon Fast Phrases påvirker stimuli, både auditive og visuelle, våre hukommelsessentre ved å referere til konteksten av morsmålet vårt, som blir forplantet i hjernen vår allerede i barndommen - de blir altså assosiert gjennom hentydning til hendelser som er allerede lagret i hukommelsen. På den måten tilegner du deg språket raskt og effektivt.

Husk lenge

Fast Phrases er en interaktiv applikasjon som gir positive, ytre stimuli, som oppfordrer hjernen til en økt aktivitet.

Man må huske at enhver effektiv opplæringstype er en interaktiv prosess!

Bortsett fra det koderer Fast Phrases effektivt nye ord i langtidshukommelsen, så de "rømmer" ikke etter en uke eller to siden de ble husket.

Fast Phrases:

  • Den baserer seg på et assosiasjonsnett
  • Den plasserer effektivt nye ord i langtidshukommelsen
  • Den gir ikke bare visuelle men også auditive stimuli
  • Den lar lære på et fritt valgt sted og tid
  • Den reduserer stress forbundet med å lære

Lær uten stress

Det som er en veldig viktig forutsetning for vellykket tilegnelse av kunnskaper er et komfortabelt opplæringsmiljø. Under opplæringen i en gruppe (f. eks. på en språkskole) opplever de fleste undersøkte en økning i stressnivået og reduksjon i trygghetsfølelse.

De fleste deltakere av gruppekurs innrømmer at de er redd for å begå en feil i det offentlige.

En betydelig andel hevder at det påvirket negativt ikke bare deres oppnåelser ved opplæringen, men også førte til utvikling av en uvilje til selve språket og opplevelse av andre symptomer, som vanligvis blir forbundet med en langvarig utsettelse for selv lite stress: søvnløshet, manglende eller økt matlyst, sosial tilbaketrekning.

Med Fast Phrases lærer du på egne premisser - hvor og når du vil

Du kan bruke applikasjonen vår på ethvert multimedialt utstyr - en bærbar PC, et nettbrett eller en smarttelefon.

Du kan altså gjennomføre sesjoner på et bekvemt sted og tid: hjemme om kvelden, under frikvarter på skolen eller under lunsj på arbeidsstedet.

Til tross for overbevisninger, trenger språkopplæringen ikke å være tung og trettende - korte, behagelige sesjoner sikrer en optimal stimulasjon av hjernen og gir ikke overbelastning og tretthet.

Begynn endelig å snakke et fremmedspråk

Bli med i gruppen av fornøyde brukere som har lært språket takket være applikasjon Fast Phrases. Vi har utarbeidet den etter mangeårig språkvitenskapelig forskning på tilegnelse og mestring av fremmedspråk. Vi arbeider hver dag på å forbedre metoden vår, slik at alle kan raskt begynne å bruke det valgte språket.

Da vi laget applikasjonen vår, satset vi på praktisk bruk av språket, som vil la deg kunne kommunisere i daglige situasjoner, så fort som mulig. Glem skolemarerittet, dvs. grammatikkpugging! Du vil tilegne deg regler som gjelder i språket naturlig i forløp av en behagelig, stressfri opplæring. Du kommer til å like tid som du tilbringer med Fast Phrases takket være sånne engasjerende elementer som interessante fakta om ulike land, interessante fakta som forbedrer konsentrasjonsevne eller mulighet til å dra i ord på skjermen. På ethvert trinn vil du ledsages av multimedier som gjør det enklere å huske og spille av en korrekt uttale av ord og setninger.

Vi har testet det på oss selv!

Hver av oss har bak seg erfaringer med ulike læreteknikker: Noen har fullført språkstudier, andre har oppnådd internasjonale sertifikater som bekrefter kjennskap til engelsk, tysk eller spansk. Enda andre har deltatt i private timer med lærere.

Vi har likevel fokusert ikke bare på våre egne oppnåelser. Vi satte pris på å lage en applikasjon som vil la alle lære et fremmedspråk, uavhengig av alder, kjønn, forutsetninger eller til og med mengde fritid som han/hun har i hverdagen.

Det var bare ett mål: Enhver bruker må lære fremmedspråket så fort som mulig. Derfor har vi i all den tid observert også innlæringsprosessen til mange andre personer og vi har brukt masse tid på å studere publikasjoner og forskningsresultater innenfor språkvitenskap.

Vi er utdannede språkvitere, så vi setter pris på opplæringskvaliteten

Du har sikkert orientert deg nå at vi ikke er en gruppe tilfeldige mennesker uten utdanning i språkfeltet. Det er vår fascinasjon for hvordan læreprosesser forløper hos ulike personer, som har motivert oss til å lage Fast Phrases. Vi har basert på alle våre erfaringer, observasjoner og slutninger. Det betyr likevel ikke at vi verner oss mot helt nye konklusjoner og erfaringer. Kundebetjeningen vår kommuniserer effektivt på 23 språk, derfor kan du dele din mening med oss på en superbekvem måte, det er nok å sende en e-post til oss, og vi vil sikkert ta den i betraktning når vi planlegger hvordan vi kan forbedre applikasjonen.

Når du overlater til oss ansvaret for din prosess for opplæring av et fremmedspråk, kan du også være sikker på at vi putter hele hjertet vårt i at du kan bruke de nyeste teknologiske og vitenskapelige oppnåelser.

Begynn å lære språket

Steg 1/3: Fyll ut nedenstående formular for å begynne å lære språket

Velg bostedslandet ditt fra listen