Fast Phrases võõrkeelte õppemeetod - toimimise kirjeldus

Fast Phrases meetod

Kaalud, kas keeleõpe Fast Phrases rakendusega oleks Sinu jaoks parim valik? Loe, millel põhineb meie uuenduslik õppemeetod! Selle töötas välja väljapaistvate keelespetsialistide meeskond ja selle aluseks on uue keele õppimist alustavate inimeste käitumise süvaanalüüs. Tänu sellele võimaldab Fast Phrases keele ära õppimist ka Sulle – sõltumata vanusest ja keeleandest.

Õpi keel selgeks loomulikul viisil

Analüüsides inimaju, avastasid keeleteadlased, et võõrkeele õppimisel on tõhusaimaks meetodiks teadmiste loomulik omandamine vabas suhtluses antud keeles. Kui väike laps õpib oma emakeelt, teeb ta seda tänu olukordadele, mis on talle tuttavad ja mõistetavad, ent kirjeldatud talle senini tundmata mõiste – sõna abil.

Sõna seostub antud sündmusega ja äkki, tänu selle seostamisele juba mitte üksnes abstraktsel – tundmatu sõna tasandil, millel on olemas vaste inimesele tuttavas tegelikkuses - muutub see lähedaseks ja meeldejäetavaks.

Fast Phrases rakenduses stimuleerivad nii kuulmis- kui nägemisärritused meie mälukeskuseid, seostudes meie emakeelse kontekstiga, mis on juurdunud juba lapsepõlves – mis seostatakse seega juba varem mällu salvestatud sündmustega. Tänu sellele omandad keele kiiresti ja tõhusalt.

Salvesta püsivalt mällu

Fast Phrases on interaktiivne rakendus, mis pakub positiivseid, väliseid aju suuremat aktiivsust stimuleerivaid ärritusi.

Tuleb meeles pidada, et iga tõhus õppemeetod kujutab endast interaktiivset protsessi!

Peale selle kodeerib Fast Phrases uued sõnad tõhusalt pikaajalisse mällu, mis ei kao seega nädala või kahe pärast nende meeldejätmisest.

Fast Phrases:

  • Põhineb seoste võrgu loomise meetodile
  • Salvestab uued sõnad tõhusalt pikaajalisse mällu
  • Tagab mitte ainult nägemis-, vaid ka kuulmisimplusid
  • Võimaldab õppimist Sinu poolt valitud kohas ja ajas
  • Vähendab õppimisega seotud pinget

Õpi pingevabalt

Mugav õppekeskkond on erakordselt tähtsaks eduka teadmiste omandamise eelduseks. Rühmaõppe käigus (nt keeltekoolis) kogeb enamik uuritud inimestest pinge taseme tõusu ja ohutustunde langust.

Enamik rühmaõppega kursustes osalejaist tunnistab, et tunneb hirmu vea tegemise ees avalikkuse ees.

Suur osa neist kinnitab, et see mõjutas negatiivselt mitte ainult õppetulemusi, vaid põhjustas vastumeelsuse tekkimist keele vastu ning ka teiste sümptomite ilmumist, mis tekivad tavaliselt seoses pikaajalise viibimisega isegi väikese pinge tingimustes: mh unetus, isupuudus või selle kasv, inimsuhetest kõrvale tõmbumine.

Fast Phrases'iga õpid enda valitud tingimustes – kus ja millal tahad

Meie rakendust võid kasutada igal multimeedia seadmel - sülearvutil, tahvelarvutil või nutitelefonil.

Seega võid sessioonil osaleda sobivas kohas ja ajal: õhtul kodus, vaheajal koolis või kodus einetades.

Keele õppimine ei pruugi sugugi olla raske ja väsitav - lühikesed, meeldivad sessioonid tagavad aju optimaalset stimuleerimist, põhjustamata ülekoormust ja väsimust

Hakka suhtlema võõrkeeles

Liitu meie rahulolevate kasutajatega, kes on juba omandanud keele tänu Fast Phrases rakendusele. Lõime selle pärast pikki aastaid kestnud keeleteaduslikke uuringuid võõrkeele omandamise ja meeldejätmise alal. Töötame iga päev meie meetodi täiustamise kallal, et igaüks võiks hakata kiiresti suhtlema valitud keeles.

Meie rakenduse loomisel panustasime keele praktilisele kasutamisele, mis võimaldab Sul alustada võimalikult kiiret suhtlemist igapäevaste olukordades. Unusta koolihorror, st grammatika tuupimine! Keelt kontrollivad reeglid omandad loomulikult meeldiva, pingevaba õppimise käigus. Sulle hakkab meeldima Fast Phrases’iga veedetud aeg tänu aktraktiivsetele elementidele, mh huvitav teave maade kohta, keskendumist parandavad elemendid ja sõnade liigutamine ekraanil. Igal sammul toetavad Sind multimeedia lisad, mis kergendavad sõnade ja lausete meeldejätmist ja õiget hääldamist.

Testisime seda enda peal!

Igaühel meist on kogemusi erinevate õppemeetoditega: mõned meist on lõpetanud lingvistilised erialad ülikoolis, teised on omandanud rahvusvahelised inglise, saksa või hispaania keele oskust kinnitavad sertifikaadid, mõned aga meist on saanud õppetunde eraõpetajatega.

Me ei keskendunud aga üksnes siiski oma tulemustele. Meie jaoks oli oluline sellise rakenduse loomine, mis võimaldaks võõrkeelte õppimist kõigile, sõltumata vanusest, soost, eeldustest või isegi vabast ajast, mida võib igapäevaselt kasutada.

Eesmärk oli üks: iga kasutaja peab saama keele selgeks nii kiiresti kui võimalik. Seepärast jälgisime paljude inimeste õpingute protsessi ja pühendamise palju aega keeleteaduslike publikatsioonide analüüsile ja uuringute tulemustega tutvumisele.

Meil on lingivistiline haridus, seega on meile oluline õpetamise kvaliteet

Kindlasti märkasid juba, et me ei ole juhuslik, keelehariduseta inimeste rühm. Meie pühendumine sellele, kuidas kulgevad erinevate isikute õppeprotsessid, viis meid Fast Phrases rakenduse loomiseni. Tuginesime kõikidele omandatud kogemustele, observatsioonidele ja järeldustele. See ei tähenda aga, et me ei ole avatud täiesti uutele järeldustele ja kogemustele. Meie klienditeenindus suhtleb 23 keeles, seepärast võid ülimugavalt jagada meiega oma arvamusi, piisab e-kirja saatmisest ja võtame selle kindlasti arvesse meie rakenduse täiustamisel.

Alustades meiega võõrkeele õppimise protsessi, võid olla ka kindel, et oleme täielikult pühendunud sellele, et võiksid kasutada uusimaid tehnika ja teaduse saavutusi.

Alusta võõrkeele õppimist

Samm 1/3: Täida keeleõppe alustamiseks alljärgnev vorm

Vali loetelust oma elukoha riik